Начало
Волейбол
Видове спорт

 Волейболът ( на английски: volleyball от volley — летяща и ball — топка ) е вид колективна спортна игра с топка, по време на която два отбора се състезават на специална площадка, разделена с мрежа, да насочат топката в полето на противника така, че тя да падне на земята или противника да допусне грешка. При това за организация на атака са допустими само три удара на топката. Има два официални варианта:• Класически
Обикновено се играе в зали или кортови игрища. 

• Плажен
Игрището е 18 на 8 метра. Отборите са по двама души. Геймовете са до 21 точки. Играе се върху пясък.

Освен това съществуват и други спортове основаващи се на волейбола като джитбол, босабал и др. Волейболът е изключително активен спорт, свързан с големи натоварвания, понеже повечето нападателни и защитни действия се извършват по време на вертикален отскок, високо над мрежата. Волейболът намира широко разпространение, особено в Азия.

Игрище за волейбол
Игрището във волейбола е с размери 9 на 18 метра, като е разделено на две части от 9 по 9 метра от мрежа, издигната на определена височина (2,43 м за мъжете и 2,24 м за жените). Успоредно на мрежата на 3 м разстояние от ляво и дясно са нанесени две линии, които определят зоната за атака (т.н. първа линия). Всички линии трябва да са с ширина 5 см, те трябва да са светли и да се различават по цвят от всички други линии върху игрището.

Забранени са предмети, които могат да доведат до травми или да дадат изкуствено предимство на играча.

 

НовиниБанер 2

 

Банер 1