Начало - ВИДОВЕ СПОРТ
Хокей на трева
Видове спорт

Игрален терен
- Игралният терен е правоъгълен, не по-малко от 36 и не повече от 44 метра дълъг, и не по-малко от 18 и не повече от 22 метра широк. - Страничните мантинели маркират по-дългите краища на терена; крайните линии маркират по-късите краища на терена. - Гол-линиите са част от крайните линии, която се намира между гредите. - Централната линия минава през средата на терена. - Зоните познати като кръгове са начертани вътре в терена около гредите и срещу централната част на крайната линия. - Точки за изпълнение на наказателен удар с диаметър 100 мм се маркират пред центъра на всяка врата, като центърът на всяка точка е на 7 метра от вътрешния ръб на крайната линия. - Всички линии са 50 мм широки и са част от игралния терен. - Вратите са поставени извън игралния терен на центъра на крайната линия докосвайки я от външната страна.
За всеки отбор е поставена скамейка извън терена, от едната му страна. По време на всяко полувреме отборите заемат тази скамейка, която е по-близо до вратата, която защитават.
Игрище
Игралният терен е правоъгълен с дължина 36.00 до 44.00 метра, ограничен с мантинели, и ширина 18.00 до 22.00 метра, ограничен с крайни линии. Където е възможно, размерът на игрището трябва да бъде максималният разрешен. Там, където максимални размери не са възможни, се препоръчва ширината да бъде 21 метра, така че, кръговите линии да пресичат крайните линии преди да достигнат мантинелите. Трябва да има минимални зони за разгрявка извън крайните линии ( 3 метра ) и страничните линии ( 1 метър ).
- Маркировка: линиите трябва да бъдат с широчина 50 мм и да са ясно поставени по цялата им дължина. Крайните линиии и всички маркировки затворени между тях и мантинелите са част от игралният терен. Всички маркировки трябва да бъдат направени в цвят контрастиращ с игралната повърхност.
- Мантинели: маркират 36.00 до 44.00 метровите очертания на терена по дължина. Поставени са върху квадрати с напречно сечение 100мм. Горната повърхност, която е с лице към терена, е под наклон от 10 мм към него. Мантинелите трябва да са изработени от дърво или друг материал с подобни качества. Не трябва да имат прикрепващи или други елементи, които са опасни за играчи или съдии.
- Линии и други маркировки: Крайните линии са с дължина от 18.00 до 22.00 метра. Гол-линии: тази част от крайните линии, която е ограничена между страничните греди. Централна линия: преминава през средата на терена. Линии с дължина 300 милиметра се маркират вътре в игралния терен на всяка крайна линия от двете страни на вратата, на 6 метра от външния ръб на близката странична греда, измерени от външния ръб на всяка линия. Линии с дължина 150 милиметра се маркират извън полето на всяка крайна линия на 1.50 метра от центъра на крайната линия, измерени между близките ръбове на тези линии. Точки за наказателен удар с диаметър 100 милиметра се маркират пред центъра на всяка врата, като центърът на всяка точка е на разстояние 7 метра от вътрешния ръб на гол-линията.
- Кръгове: линии с дължина 3.00 метра и успоредни на крайните линии се маркират вътре в полето, като техните центрове съвпадат с центъра на съответната крайна линия; разстоянието между външния ръб на тези 3.00 метрови линии и външния ръб на крайната линия е 9.00 метра. Тези линии продължават като непрекъснати дъги в двете посоки докато се пресекат с крайната линия във формата на четвъртинки от кръга с центрове съответния вътрешен преден ъгъл на близката странична греда. 3.00 метровите линии и дъгите се наричат кръгови линии; пространствата затворени от тях, включително самите линии, се наричат кръгове.

 

 

НовиниБанер 2

 

Банер 1